Archive for Styczeń, 2013

Siedziba firmy buduje prestiż

Dawniej nie zwracano większej uwagi na miejsca, gdzie dana firma funkcjonuje i działa. Najważniejsze było po prostu miejsce, gdzie jest w miarę tanio. Z czasem kryteria wyboru siedziby firmy bardzo się zmieniły, bo zmieniły się również oczekiwania klientów, którzy przy wyborze towarów lub usług bardzo często kierują się zewnętrznymi objawami sukcesu firmy. Trudno sobie wyobrazić, by dobry prawni nie miał biura w prestiżowym miejscu i nie było ono odpowiednio wyposażone. Klienci w takim wypadku zwracają na to szczególną uwagę i cenią objawy zewnętrznego sukcesu. Trudno oceniać, czy jest to podejść odpowiednie, czy nie. Tak po prostu jest i właściciel firmy musi się z tym liczyć. Oczywiście nikt nie oczekuje, że osoba prowadząca szkółkę roślin będzie miała swoją siedzibę w centrum miasta, ale na pewno klient będzie zwracał uwagę na estetykę, porządek, profesjonalizm. Tylko duże i prestiżowe firmy, najczęściej o charakterze korporacyjnych, stać na budowę własnej siedziby. Pozostałe, nawet dość bogate przedsiębiorstwa, raczej wynajmują biurowce. Jest to po prostu bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu. W Polsce, mimo kryzysu ekonomicznego, buduje się coraz więcej biurowców, które oferują wynajmującym wszelkie wygody. Są one najczęściej lokowane w prestiżowych miejscach dużych miast. Normą jest możliwość własnej aranżacji wynajmowanej powierzchni i dostęp do wszelkich mediów. Praktycznie każdy biurowiec jest budowany w miejscu, gdzie łatwo dojechać i są miejsca parkingowe dla klientów i pracowników. Firmy, które myślą o przyszłości powinny zwracać uwagę na to, gdzie maja swoją siedzibę.

Rola menadżera w firmie

Znamy firmy, które doskonale prosperują, osiągają znaczące zyski, a praca w nich jest dla wielu osób nie tylko szansą na dobry zarobek, ale daje również satysfakcję w innych wymiarach. Jeśli tak jest to duża w tym zasługa menadżera, czyli osoby zarządzającej firmą. Oczywiście, jeśli firma jest niewielka, menadżerem jest jedna osoba, najczęściej jest nią właściciel. W firmach dużych jest wielu menadżerów na różnych stopniach zarządzania. Skuteczny menadżer powinien mieć umiejętności w bardzo wielu obszarach. Bardzo istotne na szczeblach najniższych i średnich kierowniczych umiejętności techniczne, czyli takie, które są związane z posługiwaniem się narzędziami, urządzeniami w danej firmie. Trudno uwierzyć, że kierownik zyska uznanie i posłuch u osoby, którą zarządza, jeśli nie będzie miał pojęcia jak wygląda proces produkcyjny, jak należy się pewnymi urządzeniami posługiwać. W dodatku nie może to być wiedza teoretyczne ale bardziej praktyczna. Od osób na najwyższym stopniu kierowania firma wymaga się trochę innej wiedzy. Menadżer w takim przypadku musi koordynować różnorodne działania firmy, umieć podejmować właściwe dla firmy decyzje i przewidzieć jak te decyzje wpłyną na działania firmy w zmieniających się warunkach makroekonomicznych. Dla wszystkich menadżerów istotne są również umiejętności interpersonalne, czyli takie, które związane są z motywowaniem ludzi do pracy, budowaniem przyjaznej atmosfery, pracą z osobami o różnorodnym temperamencie. Atmosfera w dość dużym bowiem stopniu wpływa na osiągane wyniki ekonomiczne.

Działalność niewielkich przedsiębiorstw

Na całym świecie państwo liczy się w znacznym stopniu z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw. Stosuje wobec nich różnorodne ulgi, by tego typu firm przybywało jak najwięcej, bo stanowią one podstawę dobrze prosperującej gospodarki. W Polsce również podkreśla się wagę tego typu firm i maksymalnie ułatwia się ich założenie i rejestrację. Niestety wciąż jest problem z gąszczem przepisów, które wiele razy przeszkadzają w osiąganiu jeszcze większych zysków. Można zadać pytanie, dlaczego niewielkie przedsiębiorstwa cieszą się takim uznaniem? Jako kraj mieliśmy już do czynienia z gospodarką planową i ogromnymi molochami przemysłowymi, które przynosiły poważne straty i były dużym obciążeniem dla gospodarki. Po transformacji ustrojowej wiele z tych firm upadło, wiele się przekształciło w mniejsze spółki, bardzo dużo też zostało sprywatyzowanych. Małe i średnie przedsiębiorstwa działają w skali niewielkiej, ale jednocześnie są gotowe szybko zareagować na wszelkie wyzwania rynku. Produkcja takiego przedsiębiorstwa w znacznie krótszym czasie niż firm dużych może być przestawiona. Zmiana profilu działalności nie jest większym problemem, byle tylko rosły zyski i była praca dla zatrudnionych ludzi. Niewielkie firmy nie boja się działać w działach niszowych i podejmują się wyzwań tam, gdzie dużym firmom nie opłaca się inwestować. Są też bardziej skłonne inwestować w działalność innowacyjną. Ryzyko jest po prostu wpisane w ich profil działalności.

Wybór formy opodatkowania

Każde przedsiębiorstwo, każda firma musi płacić podatki. Nikt tego nie lubi, ale takie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej w cywilizowanych krajach. W Polsce można wybierać formy opodatkowania, które są dla naszej firmy najbardziej korzystne. Wyboru sposobu opodatkowania dokonujemy raz na rok i musimy się nad nią bardzo dokładnie zastanowić. Wybierając formę opodatkowania musimy jednak wziąć pod uwagę określone czynniki. Przede wszystkim płacimy podatki ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, proporcje dochodów w stosunku do kosztów i łatwość rozliczania. Warto w tym miejscu dodać, że niektóre firmy nie mają takiego wyboru, bo ze względu na otrzymane dochody muszą płacić określony podatek. Karta podatkowa jest przeznaczona jedynie dla przedstawicieli określonych zawodów, jak np. szewc, fryzjer, weterynarz, którzy prowadzą niewielką działalność usługową. W tym przypadku nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych, a kwota podatku jest stała i naliczana przez urząd skarbowy. Wybierający ryczałt, płacimy podatek od przychodu. Jest to również forma opłacalna głównie dla działalności usługowej o niewielkich rozmiarach. Przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychody powyżej czterdziestu tysięcy w skali roku, są już zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Płacą jednolitą stawkę podatkową i mogą odliczyć koszty poniesione na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla firm przynoszących znaczne dochody przeznaczony jest podatek płacony według skali podatkowej lub podatek liniowy.

Zasady prowadzenia franczyzny

Franczyzna jest ciekawą propozycją dla osób, które chciałyby prowadzić własną firmę, ale nie maja dobrego pomysłu i koncepcji biznesowej. W przypadku franczyzny wykupuje się od właściciela nie tylko znak firmowy, ale i cały system biznesowy obejmujący zasady prowadzenie firmy. Możemy liczyć na wsparcie w zakresie szkoleń, zakupu urządzeń, sprzętu, towarów, prowadzenia działalności. W krajach zachodnich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, można też liczyć na pomoc w otrzymaniu kredytu na rozwój firmy. Franczyzodawca jest zainteresowany, by system sprawnie funkcjonował, dlatego, że liczy się jakość marki, a marka ma określoną wartość materialną. Z tego też powodu udziela daleko idącej pomocy w wsparcia w całym okresie działalności. Oczywiście franczyzobiorca za to wszystko musi zapłacić. Przystępując do negocjacji umowy trzeba dokładnie czytać nawet standardowe umowy, dlatego, że znajdują się tam informacje, których nieznajomość może źle wpływać na funkcjonowanie przedsięwzięcia. Pozornie wszystko jest w porządku, ale w sytuacjach konfliktowych może okazać się, że franczyzobiorca jest na straconej pozycji w negocjacjach. Dlatego lepiej jest wiedzieć dokładnie, co się podpisuje, zwłaszcza w przypadku umów międzynarodowych, które nie zawsze przystają do prawa polskiego. Franczyzna ma bardzo wiele zalet i w przytłaczającej większości wypadków dzięki niej firma rozwija się znakomicie. Nie wszystkie jednak osoby nadają się, by w tego typu biznes inwestować. Tu bowiem trzeba przestrzegać zasad i norm ustalonych przez kogoś innego. Jakiekolwiek odstępstwo od umowy jest niemożliwe, nawet w tak pozornie błahych przypadkach jak wystrój lokalu. Przed podjęciem decyzji trzeba się wiec dokładnie zastanowić, czy ten typ biznesu nam odpowiada.

Franchising nowe tendencje w biznesie

Każdy z nas wie, jak ważny jest trafiony pomysł w biznesie. To on jest podstawą powodzenia naszej firmy. Nie ma co jednak ukrywać, że znalezienie oryginalnego i trafionego pomysłu, a w dodatku takiego, który przyniesie realne zyski nie jest wcale proste. Na szczęście jest jednak ciekawe rozwiązanie, które pomoże nam samodzielnie poprowadzić dochodowy interes. Tym czymś jest franchising, czyli polska franczyzna. Rozwinął się w Stanach Zjednoczonych i był przyczyną sukcesu wielu niewielkich przedsiębiorstw. Na początku był tylko jedną z form dystrybucji. Duże firmy sprzedające samochody osobowe albo sprzęt gospodarstwa domowego przyznawały niektórym osobom wyłączne prawa do sprzedaży ich produktów. Nowoczesna franczyzna rozwinęła się dużo później i chodzi w niej nie o konkretny produkt, ale raczej sposób organizacji i prowadzenia określonego biznesu. Wyobraźmy sobie, że ktoś zaczął prowadzić bar z kanapkami, które przyrządza w określony sposób, z powtarzającymi się dodatkami, jednakowo je serwuje i podając. Posiada również lokal urządzony w niepowtarzalny sposób. Bar odnosi sukces, więc właściciel tworzy sieć takich miejsc w określonym mieście, a nawet kraju. Wszystkie bary są tak samo urządzone i podają kanapki w taki sam sposób. Koncepcja prowadzenia biznesu jest zastrzeżona, ale właściciel może mieś zyski nie tylko z prowadzenia sieci barów lub jej sprzedaży, ale również udostępnienia za stosowna opłatą samej koncepcji prowadzenia biznesu innym przedsiębiorcom. To jest właśnie franczyzna.

Jak otrzymać pieniądze

Zainteresowanie dotacjami i mikropożyczkami unijnymi w naszym kraju jest bardzo duże. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, jakie procedury nas czekają zanim taką pomoc otrzymamy. Nie wszystkie bowiem zainteresowane osoby pomoc dostają. Na początek trzeba złożyć wniosek. Przedtem jednak trzeba sprawdzić w Urzędzie Marszałkowskim, czy w naszym województwie są jeszcze pieniądze. Duże zainteresowanie dotacjami mogło spowodować przecież wyczerpanie funduszy, wiec w takim przypadku nasza praca byłaby bezowocna. Jeśli pieniądze są, zgłaszamy się do agencji rozwoju regionalnego albo każdej innej instytucji, która zajmuje się rozdzielaniem funduszy. Ich adresy można bez problemu sprawdzić w internecie lub Urzędzie Marszałkowskim. Na stronach tych instytucji znajdują się specjalne formularz zgłoszeniowe. Nie są trudne do wypełnienia, ale należy pamiętać, że są pierwszą weryfikacją, czy nasz wniosek ma w ogóle szansę powodzenia. Przepisy unijne są bardzo szczegółowe i trzeba dokładnie je czytać. Niedopełnienie drobnych formalności może być przyczyną odrzucenia wniosku. Z tego powodu bardzo dokładnie czytajmy wszelkie wytyczne. Jeśli pozytywnie przejdziemy pierwszy etap, musimy uczestniczyć w cyklu szkoleń. Jest to element obowiązkowy. W niektórych przypadkach wymagana jest praktycznie 100% obecność na zajęciach. Jednocześnie pracujemy nad biznesplanem i wnioskiem. Są one oceniane przez specjalną komisję, która decydująca o zatwierdzeniu albo odrzuceniu wniosku. Jeśli ocena będzie pozytywna otrzymamy dotacje, po podpisaniu stosownej umowy i zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Staramy się o dotacje unijne

Równie ciekawym sposobem na uzyskanie pieniędzy na założenie własnej działalności gospodarczej jest otrzymanie dotacji unijnych. Od kilku lat ten sposób zdobywania pieniędzy cieszy się dość dużym uznaniem i coraz więcej osób z niego korzysta. Na pomoc mogą liczyć osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy. Dotyczy to osób bezrobotnych, matek wracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, osób żyjących na wsi. Bezzwrotną dotację w wysokości czterdziestu tysięcy mogą otrzymać wyłącznie osoby, które nie pracują. Muszą one spełniać określone warunki, napisać sensowny biznesplan i utrzymać działalność gospodarczą co najmniej przez rok. Jeśli działalność gospodarcza będzie zamknięta przed upływem tego terminu, beneficjent musi się liczyć z tym, że będzie musiał dotacje oddać wraz z odsetkami. Unia Europejska oferuje również swoim obywatelom mikropożyczki. Są one oprocentowane w preferencyjny sposób i mogą się o nie ubiegać osoby posiadające pewien kapitał początkowy i mający w planie uruchomienie przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym. Jeśli chodzi o dotacje i pożyczki są one przyznawane wyłączne osobom, które zarejestrowały działalność gospodarczą. Przechodzą oni też specjalny system szkoleń, podczas którego uczą się nie tylko na jakie cele mogą przyznane fundusze być wykorzystane, ale jak prowadzić własne przedsiębiorstwa. To szkolenia są obowiązkowe, ale cieszą się wielkim zainteresowaniem, bo pomagają w przyszłym, sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Pieniądze na założenie firmy

Zakładając pierwszą firmę możemy liczyć na różnorodne wsparcie finansowe. Warto mieć świadomość, gdzie taką pomoc otrzymamy, bo dzięki temu znacznie mniej pieniędzy będziemy potrzebować na starcie. Dla osób, które zostały uznane za bezrobotne urząd pracy może przekazać dotacje na założenie własnego biznesu. Warto jednak wiedzieć, że osoba starająca się o takie dofinansowanie nie może odmówić żadnej innej formy aktywizacji zawodowej, a nawet w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł prowadzić działalności gospodarczej. Te dość ostre zasady mają pomagać osobom, którym rzeczywiście potrzebne są pieniądze na założenie własnego biznesu. A jaka jest kwota takiego dofinansowania? Różna, gdyż może wynosić sześciokrotny średniej płacy minimalnej w ostatnim kwartale, a wiadomo, że to się zmienia. Preferowane są wnioski osób, które chcą pracować w usługach, branży budowlanej, handlu. Najczęściej uzyskane pieniądze są przeznaczane na zakup urządzeń, reklamę, produkty i surowce. Osoby, które taką pomoc uzyskały muszą się liczyć z określonymi zasadami. Jeśli dotacja zostanie niewłaściwie wykorzystana (np. na zakup samochodu) przedsiębiorca musi pieniądze oddać w całości. Podobnie jest w przypadku, kiedy działalność gospodarcza nie będzie funkcjonowała co najmniej przez rok. Osoby, które chcą otrzymać dotacje muszą złożyć odpowiedni wniosek, który jest swoistym biznesplanem. Terminy rozpatrywania wniosków są dość sztywno określone i poza nimi nie ma co liczyć na rozpatrzenie naszych dokumentów.

Reklamujemy własną firmę

Jest bardzo dużo różnorodnych pomysłów na reklamowanie firmy. Wszystko zależy od tego, ile pieniędzy pragniemy na to przeznaczyć i w jakiej skali zamierzamy działać. Jeśli firma jest niewielka i działa na lokalnym rynku wystarczy się ograniczyć do reklamy na niewielkim terenie. Szansę, że nasze usługi będą w kręgu zainteresowania osoby mieszkającej trzysta kilometrów dalej są naprawdę niewielki i raczej nie należy oczekiwać rzeczy niemożliwych. Oczywiście możemy działać w branży niszowej, takiej, na której usługi lub produkowane artykuły nie ma popytu na lokalnym rynku. Wtedy najsensowniejszym pomysłem jest strona internetowa, dzięki której zaistniejemy w powszechnej świadomości. Osoby poszukujące określonych wyspecjalizowanych usług lub unikatowych towarów na pewno nas odnajdą. Są przecież przykłady polskich firm, niewielkich i działających w maleńkich miasteczkach, które eksportują swoje produkty na cały świat i mają kolejkę zainteresowanych klientów. Zupełnie inaczej wygląda reklama, kiedy chodzi o firmę duża, która działa na skalę krajową. Do prowadzenia kampanii reklamowych najlepiej w takim przypadku zaangażować agencje reklamowe, które zaproponują kampanię perfekcyjne dostosowane do potrzeb danej firmy. Na reklamę wydaje się naprawdę niebagatelne pieniądze, ale jest to niezbędne, by zaistnieć w świadomości klientów i mieć rozpoznawalną markę. Sami wiemy, że w sklepie nawet podświadomie wybieramy produkty znane, chociaż mogą jakością ustępować wszystkim innym.