1

2

3

4

5

 

Ekskluzywne szkolenia menadżerskie

Niemal w każdej działalności biznesowej potrzebna jest osoba, która będzie się zajmowała koordynacją pracy innych. Menedżer, bo tak nazywana jest ta pozycja i stanowisko kierownicze jest bardzo wymagającą funkcją, do której potrzebny jest cały szereg cech charakterologicznych i umiejętności. Menedżerem przecież nie zostaje przypadkowa osoba, tylko zawsze jest to przemyślana decyzja odgórnych władz przedsiębiorstwa. Dlatego by zostać popularnym na rynku biznesowym menadżerem trzeba posiadać stosowne wykształcenie, umiejętności i doświadczenie. Praca menadżera jest dobrze opłacana, lecz wiąże się z nią olbrzymia odpowiedzialność za podległych mu pracowników, a także za osiągane przez nich rezultaty w sprzedaży. Osoba na stanowisku menadżera musi być wszechstronnie wykształcona. Na tym stanowisku przydaje się wiedza z zakresu zarządzania, bankowości, finansów, marketingu czy sprzedaży bezpośredniej. Koordynacja pracy poszczególnych oddziałów sprzedaży nie jest sprawą łatwą. By podnieść swoje menadżerskie umiejętności warto wziąć udział w kilku szkoleniach biznesowych, na których zdobędziemy wiadomości z interesującego nas obszaru. Menadżer musi być również dobrym negocjatorem i mieć zdolność do szybkiego nawiązywania kontaktów z innymi partnerami biznesowymi. Musi być to osoba budząca powszechne zaufanie.

Rozwój kompetencji pracowniczych

Zakładając własne przedsiębiorstwo, w którym mamy zamiar zatrudnić pewną liczbę osób konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej selekcji. Do każdego rodzaju wykonywanej pracy potrzebny jest pewien bagaż umiejętności i w miarę możliwości doświadczeń zawodowych. Rzeczą absolutnie normalną jest, że przykładowy przedsiębiorca będzie wolał zatrudnić osobę z pięcioletnim doświadczeniem na podobnym stanowisku niż osobę z dwuletnim doświadczeniem. Może się zdarzyć i tak, że pewna osoba przyciągnęła naszą uwagę swoim potencjałem i charakterem, lecz nie posiada wystarczającego doświadczenia. Nie trzeba koniecznie z takiej rezygnować i rozglądać się za kimś bardziej obytym w danym świecie. W pewnych branżach to właśnie cechy charakterologiczne będą więcej warte, ponieważ pozostałe umiejętności konieczne do wykonywania danego rodzaju pracy będzie można nadrobić na kursach i szkoleniach biznesowych. Pewne cechy są bezcenne, natomiast wszystko to, co zawiązane z prowadzoną działalnością można się nauczyć. Wielu przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę z tego systemu, dlatego stawiają na rozwój kompetencji pracowniczych, zamiast zwalniać pracowników i zatrudniać nowych z lepszymi umiejętnościami. Taki system sprawdza się tylko w określonych sytuacjach i obszarach działania. Kompetencje dzielimy na poziomy pracowniczy i organizacyjny.

Doskonalenie modelu zarządzania

By nasz firma sprawnie i szybko funkcjonowała konieczne jest wybranie odpowiedniego modelu zarządzania. Pracownicy powinni mieć poczucie swobody, lecz jednocześnie mieć świadomość, że wraz ze spadkiem efektywności w pracy czeka ich nieunikniona kara. W małych firmach, gdzie nie ma dużych zespołów pracowniczych dobrze sprawdza się struktura liniowa. Jest to jedno z najstarszych rozwiązań strukturalnych używanych w przedsiębiorstwach. W strukturze liniowej występują dwa rodzaje stanowisk, przełożony i pracownik. By wszystkie informacje przepływały swobodnie i szybko taki model nie może posiadać zbyt wiele szczebli. Duża liczba szczebli sprawia, że wiadomości z samego spodu, od pracowników najniższego szczebla, do właściciela docierają bardzo późno. Może to źle wpłynąć na motywację najniższych pracowników, ponieważ takie osoby nie czują, że ich praca w firmie ma jakiekolwiek znaczenie. Innym modelem zarządzania jest struktura promieniowa. W takiej strukturze występuje już więcej rodzajów stanowisk. Można ją zastosować, gdy prowadzimy firmę z większą liczbą pracowników i o bardziej skomplikowanej specyfikacji. Gdy dopiero rozpoczynamy swoją przygodę z biznesem i chcemy zatrudnić kilka osób, warto poznać opinię profesjonalnego doradcy biznesowego, który z pewnością pomoże nam wybrać optymalny dla naszego przypadku model zarządzania.

Pozyskiwanie kapitału obcego

W finansach każdego przedsiębiorstwa można wyróżnić dwa rodzaje kapitału, własny i obcy. Kapitał własne może być zarówno w postaci pieniężnej, jak i rzeczowej. Kapitał własny tworzą właściciele i wspólnicy przedsiębiorstwa. Daje im to prawo do uczestnictwa w podziale zysków. Kapitał obcy natomiast charakteryzuje się tym, iż jest przekazany w ręce podmiotów zarządzających przedsiębiorstwem na czas ściśle określony w umowie. Oczywiście żadne podmiot gospodarczy bankowy nie udziela takiej pomocy bezinteresownie. Najczęściej korzystanie z udostępnionego kapitału obcego łączy się z koniecznością płacenia odsetek. Często podmioty udostępniające środki pieniężne roszczą sobie prawo do wpływania na wykorzystanie i inwestowanie przekazanych środków pieniężnych. Nie mają natomiast prawa decydowania o ogólnych sprawach toczących się wewnątrz przedsiębiorstwa. Kapitał obcy w przedsiębiorstwie stanowi zawsze zobowiązanie firmy. Kapitałem obcym mogą być na przykład zaciągnięte kredyty w instytucjach bankowych. W skład majątku obcego przedsiębiorstwa wchodzą także zobowiązania wobec podmiotów dostarczających nam towary, materiały czy usługi. Kapitałem obcym są również zobowiązania publicznoprawne w postaci zaległych rozliczeń z budżetem państwa, oraz zobowiązania w stosunku do zespołu pracowniczego.

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego

Pozyskanie środków pieniężnych z kredytu inwestycyjnego to bardzo częsty sposób na uzyskanie dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorstwa z zewnątrz. Środki pieniężne z kapitału własnego, wewnętrznego są zazwyczaj zbyt niskie na przeprowadzenie koniecznych modernizacji i inwestycji. W dwudziestym pierwszym wieku coraz więcej przedsiębiorców z naszego kraju zdecydowanych jest na inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, które sprawdziły się w krajach zachodniej Europy, czy w Stanach Zjednoczonych. Jednak takie inwestycje sporo kosztują i konieczne jest albo pozyskanie inwestorów z zewnątrz, albo zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Na szczęście dla przedsiębiorców, kilkanaście instytucji bankowych w naszym kraju oferuje swoim klientom kredyty preferencyjne, które mogą zostać przeznaczone między innymi na zakup nowych maszyn do firmy, zmianę linii produkcyjnej na nowocześniejszą, na szkolenia pracownicze, czy na inwestycje w alternatywne źródła energii. Każdy przedsiębiorca musi najpierw wykazać się profesjonalnym biznesplanem, w którym opiszą całą specyfikację przyszłej inwestycji, oraz planowany okres, w którym zacznie ona przynosić zyski. Kredyt preferencyjny można zaciągnąć na sześć lat, w wysokości, co najwyżej pięciuset tysięcy euro. Wysokość oprocentowania to niecałe sześć procent.

Sposoby pozyskiwania inwestorów

W biznesie zasady są niezwykle bezwzględne, jeżeli chociaż bez kilka miesięcy zbraknie nam płynności finansowej, tracimy wizerunek dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, szanse na uzyskanie kredytu inwestycyjnego od instytucji bankowej spadają praktycznie do zera, a przecież problemy finansowe mogą nie być naszą winą, tylko złej koniunktury na rynku lub kryzysu finansowego. Jednak niestety żadnej instytucji bankowej takie tłumaczenia nie będą zbytni obchodzić. Gdy decydujemy się na złożenie wniosku o przyznanie kredytu, musimy wykazać się prowadzonym przez nas bilansem ekonomicznym z ostatnich kilku kwartałów. Jeżeli w banku zauważą, że firma przędzie słabo, wówczas możemy pożegnać się taką formą pomocy i powinniśmy zacząć się rozglądać za wsparciem z innej strony. Jednym z nich jest znalezienie zewnętrznego inwestora. Taką osobę bardzo często łatwiej jest przekonać do naszej wizji niż instytucję bankową. Inwestor zewnętrzny jest często w stanie podjąć większe ryzyko niż bank i w tym należy upatrywać naszej szansy na wykaraskanie się z finansowych problemów. Inwestor może zdecydować się na pomoc naszemu przedsiębiorstwu na różnych zasadach, najczęstszym jest chęć partycypowania w przyszłych zyskach firmy. Może również zażądać określonej sumy pieniężnej po upływie z góry ustalonego czasu.

Kredyt na założenie firmy

Założenie własnej firmy o dowolnym profilu zawsze generuje duże inwestycje na samym starcie. Jednak mało, który początkujący przedsiębiorca ma taki pokaźny kapitał startowy. Zdecydowana większość debiutujących biznesmenów szuka kapitału początkowego u inwestorów, czy w instytucjach bankowych. Wiele banków daje możliwość skorzystania z takiego pakietu startowego. Są bardzo często kredyty na preferencyjnych warunkach, które są dla przedsiębiorców bardzo opłacalne, zarówno na początku działalności, jak i w dalszej części jest prowadzenia. Do kredytów preferencyjnych dopłaca niejako strona rządowa, to głównie, dlatego kredyty tego rodzaju są na takich warunkach a nie na innych. Początkujący przedsiębiorca na samym starcie może skorzystać również z oferty unijnej, która oferuje czterdzieści tysięcy złotych na rozruch firmy. Pomoc w tej wysokości jest bezzwrotna, jeśli uda się nam nasze przedsiębiorstwo utrzymać na rynku, przez co najmniej dwanaście miesięcy. By otrzymać kredyt na założenie firmy, każdy przedsiębiorca musi posiadać profesjonalnie przygotowany biznesplan całej inwestycji, bez tego ani rusz. W takim biznesplanie musi się znaleźć cała specyfikacja firmy, wszystkie przewidywane zyski i badania marketingowe. Bez takich informacji żaden bank nie zechce ryzykować utraty własnych środków pieniężnych.

Rozwój zespołów pracowniczych

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości prowadzonej działalności powinien stawiać na rozwój zespołu pracowniczego. Chociaż być może nie od razu widać efekty takich inwestycji, to możemy być pewni, że wcześniej czy później całe zainwestowanie w szkolenia biznesowe pieniądze zwrócą się z nawiązką. Właśnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o skuteczność w omawianym zakresie, wysuwają się różnego rodzaju szkolenia biznesowe. Pracownik może osobiści wyrazić chęć uczestnictwa w takich kursach doszkalających i trzeba mu bezwzględnie dać taką możliwość. Wyrażenie własnej inicjatywy jest niezmiernie ważne. Jednak bardzo często pracownik może wstydzić się wyjść w ogóle z taką propozycją, dlatego to do przełożonego powinna należeć podjęcie decyzji dotyczącej wysłanie obiecujących i dobrze się zapowiadających pracowników na takie kursy biznesowe. Na takich szkoleniach biznesowych, każdy uczestnik otrzymuje niezbędną wiedzę w zakresie obowiązków przez niego wykonywanym. Dobrze i wszechstronnie wykwalifikowany pracownik to majątek przedsiębiorstwa, którego w żaden sposób nie uda się nam przeliczyć na pieniądze. Jest wiele rodzajów kursów doszkalających, wystarczy wybrać ten, który najbardziej przypadnie nam do gustu i może się okazać najbardziej przydatny w przyszłości, na przykład kurs językowy.

Prestiżowe szkolenia dla małych przedsiębiorstw

Na niezwykle konkurencyjnym rynku biznesowym najtrudniej jest się przebić mikro i małym przedsiębiorcom. Pomimo tego, że stanowią oni główne ogniwo rozwoju całej krajowej gospodarki, to są oni bardzo często niedoceniani. Około dziewięćdziesięciu dziewięciu procent wszystkich przedsiębiorstw w kraju to właśnie z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie z myślą o takich przedsiębiorcach organizowane są szkolenia biznesowe i doradcze. Na tego rodzaju kursach doszkalających początkujący przedsiębiorca może nauczyć się interesujących technik sprzedaży, które sprawdzają się w najtrudniejszych sytuacjach. Szczególnie mowa tutaj o technikach sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej, na które coraz chętniej decydują się młode osoby zakładające nowe firmy. Jest to wiedza bezcenna, z której czystą głupotą byłoby nie spróbować. Wiedza zdobyta w trakcie takiego kursu będzie procentować na dalszych etapach naszej indywidualnej działalności gospodarczej, czy podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Do takich prestiżowych szkoleń biznesowych bardzo często można otrzymać dotację z budżetu unijnego. Wiele gmin organizuje takie szkolenia całkowicie za darmo, przedsiębiorca musi jedynie wykazać się dobrymi chęciami stawienia się na miejsce w określonym dniu szkolenia i wytężenia swoje uwagi.

Wyjazdy integracyjne dla firm

W każdej firmie niezależnie od jej wielkości, raz, na jakiś czas przydają się wyjazdy integracyjne rozładowujące atmosferę. Długość takich wyjazdów zależy od pomysłu i wyobraźni organizatora takiej eskapady. Wyjazd integracyjny można znakomicie połączyć z wyjazdem motywacyjnym i doszkalającym. Pierwszym krokiem na drodze do zorganizowania takiej wycieczki zespołu pracowniczego, jest wybór miejsca wyjazdu. W sieci internetowej obecnie ogłasza się wiele osób, które całe takie szkolenie zorganizują za nas. Wystarczy nasza dobra wola. Zawsze zgodę na taki wyjazd musi wyrazić szef, ponadto dla wielu przedsiębiorców przeszkodą w organizacji takich wyjazdów są jej koszty. Jednak taki wyjazd motywacyjny to inwestycja na przyszłość. Korzyści takiego wyjazdu być może na pierwszy rzut oka nie będą widoczne, lecz, po jakimś czasie z pewnością zostaną docenione. Podczas takich wyjazdów właściciel firmy może liczyć na to, że jego pracownicy zacieśnią między sobą kontakty, a także mogą ujawnić się cechy prawdziwego lidera w grupie. Może być to wskazówka do przekazania takiej osobie szerszego zakresu obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że kto sprawdzi się w takich warunkach, z pewnością sprawdzi się na polu biznesowym. Wyjazdy integracyjne dają również szansę na rozładowanie niezdrowej atmosfery w zespole pracowniczym.